Ungdomsverksamheten 2016-2018

Ungdomar på Gammelgården 2016-18

Det är viktigt med aktiviteter för ungdomar på olika sätt. Så här jobbar vi i Ludvika Hembygdsförening:

Från 2016 har vi utökat med en ”lekbod” som är öppen sommartid. Här finns käpphästar, kubbspel, styltor mm gammeldags leksaker samt skottkärra, Briovagn mm. Vi har deltagit i det s k ”fattiga barn”-projektet där man skall hålla öppet utan avgifter och ordna aktiviteter för alla barn (genom kommunen).

Hösten 2016 har vi haft ett pilotprojekt inom Skapande Skola som heter ”Hatt mössa sjal”. En 4:e-klass kom hit och delades i tre grupper. En grupp fick en ”lektion” om huvudbonader förr och nu mm, en fick dekorera en mössa med reflextofs och en fick väva små band och tillverka en egen nyckelring. Projektet föll ut oerhört väl, både handledare, lärare och elever var jättenöjda. I september 2017 körde vi Skapande-skola projektet igen, nu med en trea med stor del invandrarbarn. Projektet föll mycket väl ut denna gång också och vi ser fram emot en fortsättning 2018.

I juni 2017 fick vi också lite pengar från ”fattiga-barn”-projektet för att ordna en Barnens Dag. Vi annonserade bl a genom annons och sociala medier. Vi bjöd på: hoppborg med sidoaktiviteter, lekbod, djuren, trampa dressin på Gruvmuséet, gratis korv, saft o bulle mm. Det kom mängder av barn (otippat många), vi fick åka till affären och handla i skytteltrafik, ett angenämnt problem. En mycket uppskattad och välbesökt aktivitet.

Under vår och sommar har vi haft lite äldre ungdomar här som praktikanter, dels genom ungdomsprojektet där man erbjuder 3 veckor arbete åt 9:e-klassare som har haft struligt omkring sig, dels genom Social- och utbildningsförvaltningen där våra praktikanter får delta i trädgårdsarbete, föremålsvård samt enklare vaktmästarsysslor.

Vi har samarbete med Marnässkolan som under några år haft linodling på Gruvsidan, hela vägen från sådd till skörd och bearbetning av linet.

Som vanligt hålls Sommarserveringen öppen av ungdomar som sommarjobbar hos oss med kaffeservering, bakning, låsning av muséerna mm

Under hösten 2017 har Marnässkolan haft guidning i Bergsmansgården, Jan Larsson gör dramatiserad guidning för tredjeklassare som läser om aktuell tidsperiod vilket också fungerar mycket bra.

Under sommarmånaderna har vi får, kaniner och höns till glädje för alla barn! Vi har också Bergsmansgården öppen under delar av sommaren med ungdomar som är klädda i tidsenliga kläder.

Ludvika Hembygdsförening / Tina

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter