Ludvika herrgård

Ludvika Bruk har anor sedan 1500/1600-talet, på den tiden med litet utspridd bebyggelse. Under 1700-talet samlades byggnader i symmetrisk form med Herrgården i centrum. 1783 brann den gamla huvudbyggnaden och västra flygeln ned. Kvar blev den östra flygeln, byggd 1769. Nya byggnader uppfördes genast och 1786 stod den nya herrgården färdigbyggd.
På 1850 talet rustades byggnaderna upp med ytterpanel av trä till dagens utseende. 1907 - 1909 gjordes en stor renovering inomhus till modernare boende. Herrgården ägs sedan 1970-talet av ABB, som 1988 beslöt använda herrgården till kursverksamhet och representationsboende. I samband med det beslutet gjordes en varsam renovering.

1982 hölls en auktion på inventarierna varvid de flesta föremålen skingrades. ABB köpte dock in några av möblerna.

Dominerande familjer på Ludvika Herrgård var på 1700-talet ätten Cedercreutz och från mitten av 1800-talet  fram till 1979 släkten Roth.

Källor: Pdf-filerna nedan samt Ludvika herrgård, tre studier


Förening:

Ludvika Hembygdsförening

Skapad av: Ludvika Hembygdsförening (0001-01-01 00:00:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ludvika Hembygdsförening (2020-05-22 07:11:27) Kontakta föreningen