Kulturminneslådan öppnad

Kulturminneslådan lades ner 5/5 1921 i nya Postkontorets yttertrappa av Ludvika Fornminnes- och Hembygdsförening (som vi då hette). Föreningen hade då sitt första årsmöte och det hölls i Sockenstugan. De organisationer inom Ludvika Stad som bidrog med material finns listade i en förteckning som var bilaga till föreningens årsmötesprotokoll. En blåkopia av denna lista lades också in i lådan. 

Lådan togs upp 1951 då posthuset restaurerades. En del fuktiga dokument torkades och en del som var för fuktiga slängdes, åtminstone enligt protokoll. Lådan förslöts och murades in igen.

Med anledning av att det var 100 år sen Ludvika stad bildades togs lådan upp i december 2019 och dess innehåll kunde studeras av intresserade på biblioteket den 14/1-16/1. Det var en jämn tillströmning av intresserade under dagarna med ca 30-40 varje dag. Även Dala-radion var där.

En del av materialet har undertecknad webbredaktör skannat. Dokumenten har blivit PDF-filer och bilderna har blivit JPG/TIFF-filer. Filerna har kopierats till vår hemsida och kan ses från två gallerier galleri 1 och galleri 2 och från sidan Kulturminneslådan.

Kommunen (som äger lådan) planerar mura in den igen i slutet av januari med det material som fanns när den öppnades. Kommunen planerar också mura in en ny låda i rostfritt stål med material aktuellt 2020. En lista på vad som läggs i denna låda får vi återkomma till. Nästa planerade öppnande av lådorna är om 50 år 2069 då det blir 150 år sedan som Ludvika stad bildades.


Editerad av: Hans Häglund (2020-01-16 19:54:12)