Bli medlem

Ludvika hembygdsförening bildades 1920 och har ca. 200 medlemmar. Medlemmar erhåller årligen föreningens tidning Marnäsposten.

Medlemskap
Vi behöver FLER MEDLEMMAR! Gammelgården är en oas för oss Ludvikabor. Här finns genuin miljö med bl a våra byggnadsminnesförklarade hus som ligger på ursprunglig plats (ej hitflyttade), djur sommartid, servering, örtagård och mycket mer! Vi behöver Ditt stöd, bli medlem och ännu hellre, hjälp till här ibland! Kontakta oss per telefon eller mail.

Medlem i Ludvika Hembygdsförening blir man genom att sätta in 250 kronor på föreningens bankgirokonto 527-5078. För att bli medlem vill vi att du anger namn och adress och gärna e-postadress. Därmed kan vi sända kallelser och medlemstidningen till dig. Vill du inte uppge adressen, tex om du har skyddad identitet, så räcker det att du anger endast en e-postadress.

Föreningen hanterar medlemsuppgifterna enligt EUs Dataskyddsförordning (GDPR) som gäller i Sverige från 25/5 2018. Medlemsuppgifterna används endast för att sända ut kallelser och övrig föreningsinformation.