Marnäs-Posten


Marnäs Posten
Innehåll 1-45 (2011)

 Årgång Innehåll
1 – 1928 Om Gammelgårdens arkiv. Sommarfest. Trollbröllopet.
Annonser (red. K.-E Forsslund)
2 –1930
(bilaga)
Om Gammelgårdens bildarkiv. ”Gammelgårdsgruvan” får tillökning.
”Roligheter och revaljur ur Ludvika Gammelgårds arkiv.” (KEF)
3 – 1933  Släktgårdsmässa 1932 i Ludvika (KEF). Ludvikasägner ur arkivet.
4 – 1970  Årsberättelse. Uthyrning av bygdegården och långa ladan.
5 – 1971  Årsberättelse. Kulturarvet i Falun.
6 – 1972  Årsberättelse. Större arbeten.
7 – 1973 Om magasinet på Hammarbacken (N.G. Håkansson)
8 – 1974 Ludvikas äldre bebyggelse: Kronobruket och Hammarbacken (NGH).

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter