Nära 30 intresserade åhörare kom i söndags till Ludgo-Spelviks bygdegård för att lyssna på Thomas Eriksson från Historiska museet och föredraget om bronsåldern i Ludgo och Spelvik.

Thomas Eriksson inledde föredraget med en introduktion om bronsåldern i Mälardalen. Thomas Eriksson arbetar just nu med att kartlägga bronsålderns lämningar inom Trosa och Nyköpings kommuner. Bronsåldern räknas från år 1700 till cirka år 500 f.Kr och Sörmland är rikt på fornlämningar från bronsåldern. Spelviksskatten, som hittades av Greta Björk år 1838 under ett stenblock i närheten av Spelviks kyrka, grävdes troligen ner under den senare delen av bronsåldern 900 —> 500 f.Kr. Under bronsåldern gick havet högre än idag så det gick att ta sig med den tidens båtar längs flera vattenvägar upp till bland annat nuvarande Strängnäs och Mälaren. Längs dessa vattenvägar hittas idag en mängd lämningar som skärvhögar, bosättningar, gravplatser m.m. Genom handel med nuvarande Europa fick vi tillgång till koppar och tenn för att kunna tillverka brons. Ett exempel på det är Spelviksskatten, som nu finns att beskåda på Historiska museet i Stockholm, avdelningen Forntid 2. Vi bor i en historisk bygd som varit befolkad och bebyggd under många tusen år. Ett arv att förvalta.

Text: Historiska museet och Hans Liljeroth


Förening:

Ludgo-Spelviks hembygdsförening

Skapad av: Anders Bennevall (2022-09-22 15:51:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Bennevall (2022-09-28 23:41:09) Kontakta föreningen