Vi blev sex deltagare på hembygdsföreningens naturvandring med Hasse Berglund till Svarvaren lördagen den 20:e augusti. Dagen såg inte så ljus ut för en vandring. Regnet inte bara hängde i luften vid 10-tiden men det blev trots det en trevlig och informativ vandring till vår egen norrlandsmiljö utanför Aspa. Att sjön fortfarande finns kvar kan vi tacka den vall och fördämning för som begränsar sjöns utlopp mot Storån.

På väg mot sjön följde vi en gammal väg där vi bland annat fann ängsskallra, grå ögontröst och knägräs. Efter en lätt vandring kom vi så fram till den unika miljön. Sjöns öppna vattenyta med vita näckrosor omgärdas av ett gungfly av - lite förenklat - gräs, mossor, tranbär och kråkbär. Stövlar och bra balans rekommenderas för att gå ut på gungflyet. Tyvärr såg vi inte orkidéerna mygg- eller knottblomster som ska växa här. Det hade vi ju hoppats förstås, men det var kanske inte så konstigt så här sent på växtsäsongen. Vi hittade i alla fall de tre olika arterna av sileshår som finns i Sverige - storsileshår, småsilesår och rundsileshår. Ut mot sjökanten fanns kallgräs som växer i de våtare, näringsfattiga delarna av myrmarken.

Regnet avtog och då passade det bra med en fika i skogsbrynet med en fin vy ut mot sjön och att lyssna på en Mindre korsnäbb, som snabbt flög förbi. Hasse guidade oss genom den unika biotopen med sin djupa kunskap om både fauna och flora. Platsen är värd ett besök under årets alla årstider.

Hembygdsföreningens fokus är att lära känna vår hembygd på olika sätt. Ett sätt är att förmedla vår geografi, fauna och flora genom naturvandringar till intressanta platser. Dagens exkursion till Svarvaren uppfyllde väl de mål vi har satt.

Text: Hans Liljeroth


Förening:

Ludgo-Spelviks hembygdsförening

Skapad av: Anders Bennevall (2022-08-24 19:10:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Bennevall (2022-08-28 14:32:38) Kontakta föreningen