Årsmötet 30/8 2020

Det aviserade regnet försvann och och vi fick en vindstilla, solig och skön eftermiddag utomhus vid bygdegården. Fler än väntat, ett femtontal, kom. Mötet öppnades av ordförande Laurie och leddes av eminenta Kerstin Örnberg. Samtliga föreningsfunktionärer omvaldes så när som på en ledamot, Bosse, som avgick efter många år i styrelsen och ersattes med Ewa Jegréus Swärd. Mötet beslöt att höja årsavgiften till 150 kr (200 kr för familj) trots föreningens låga kostnader på sistone, vilket möjliggör nya satsningar. De nya stadgarna antogs slutgiltigt. Det inställda programmet för 2020 skjuts i princip fram till 2021.


Editerad av: Anders Bennevall (2020-08-31 21:48:00)