Bli medlem

Anmälningsformulär längre ner på denna sida (skicka meddelande).

Vill du stödja vår verksamhet? Är du inte medlem? Ange i så fall att meddelandet avser medlemskap. Ange även om du vill bli medlem som enskild eller familj.

 

Medlem blir du enklast genom att sätta in avgiften på föreningens plusgirokonto 4549166-9 med angivande av namn och adress, gärna även telefonnummer och e-postadress. Då kan vi skicka dig våra medlemsbrev och annan information. Årsavgiften för 2023 är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj på samma adress.

Nya medlemmar registreras i vårt medlemsregister och medlemsavgiften aviseras i samband med kallelsen till årsmötet.

Ansökan innebär också godkännande av registrering i medlemsregistret! (Dataskyddsförordningen, GDPR).

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]