Bli medlem

Anmälningsformulär längre ner på denna sida (skicka meddelande).


Är du inte medlem? Vill du stödja vår verksamhet? Ange om du vill bli medlem som enskild eller familj.

 

Medlem blir du enklast genom att sätta in avgiften på föreningens plusgirokonto 4549166-9 med angivande av namn och adress, gärna även telefonnummer och e-postadress. Då kan vi skicka dig våra medlemsbrev och annan information. Årsavgiften för 2022 är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj på samma adress.

Nya medlemmar registreras i vårt medlemsregister och medlemsavgiften aviseras i samband med kallelsen till årsmötet.

Ansökan innebär också godkännande av registrering i medlemsregistret! (Dataskyddsförordningen, GDPR).

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]