Om oss

Vår hembygd omfattar de två gamla socknarna Ludgo och Spelvik, nu i Nyköpings kommun.

Efter att ha samlat in fotografier och berättelser med anknytning till vår hembygd till kulturdagarna som började år 1982 bildades ett sockenarkiv som sedan blev grunden för att starta en hembygdsförening. Föreningen bildades den 17 september år 1988 på Torpesta kvarn.

Vår första ordförande var Gunilla Ståhle (1934-2021) och den första styrelsen bestod därutöver av Gunnar Johansson, Ulla-Britt Kristoffersson, Erik Berglund, Bertil och Birgit Bergström samt Marina Tapper. Det första året hade vi 50 medlemmar, idag är vi ca 210 st.

Vår samlingsplats och där vi också har vårt arkiv är Bygdegården i Aspa. Arkivet innehåller bilder och uppteckningar om Ludgo och Spelviks socknar. Fastigheten ägs av Ludgo-Spelviks bygdegårdsförening. Även Löthens gymnastik- och idrottsförening huserar i byggnaden. Tillsammans utgör de tre föreningarna den s k Ludgoalliansen.

Vår främsta uppgift är att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv samt föra det vidare till kommande generationer men även att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.