Om föreningen

De viktigaste uppgifterna

  • Bevara vår vackra Kyrkstad till eftervärlden.
  • Sockenmuseets drift och skötsel samt öppethållande.
  • Vårda området vid Soldattorpet

Om vårt fina museum

Hembygdsföreningen driver ett museum, inrymd i en Västerbottensgård, belägen strax norr om Lövångers gamla stenkyrka. Mellanvåningen här anknyter till en sekelskiftesmiljö, med rumsindelning som var typisk i dessa gårdar, sal, kammare och stort kök. I källaren finns en bil, en Adler från 1913, samt en utställning om smeder från bygden och ett textil rum. Övervåningen innehåller utställningar om mejeri, garveri, skomakeri och en skolsal från förr. Föremålen i museet är skänkta av socknens innevånare

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter