BJÄRRED. – Historia är idag satt lite på undantag. Men det är viktigt att känna till historien så att man kan förstå sin samtid, säger Birgitta Knutsson.

Hon är pensionerad SO-lärare och sedan två år vice ordförande i Hembygdsföreningen i Lomma kommun.

– Men jag gick med i föreningen för tio år sedan. Jag tycker att det är viktigt att lära känna till historien i den bygd man bor i.

Det är hon som håller i visningarna av tegelbruksmuseet för skolklasser. I höstas hade de två skolbesök. Ett var årskurs ett på Alfredshällskolan i Bjärred. Ett annat besök var med 56 elever i tvåan på Bjärehovskolan.

– Där arbetade eleverna med temat ”Äventyret” vilket innebär att de skulle upptäcka sin hembygd.

Birgitta Knutsson, som under sitt yrkesverksamma liv brukade undervisa årskurserna sex till nio, menar att även äldre barn kan ha stor behållning av ett besök på Bjersunds tegelbruk.

– Jag brukade själv arbeta med ämnesöverskridande teman i undervisningen.

Kan ge inspiration

Hon står gärna till hands med idéer till lärare som vill ha en input i sin undervisning.

– Ibland kan man behöva en liten puff och träffa någon som kommer med lite idéer. Jag kan ge en introduktion och inspiration och ge tips åt lärarna.

Birgitta Knutsson menar att det finns ett flertal olika perspektiv som man kan med Bjersunds tegelbruk som utgångspunkt. Det kan handla om allt från mat och dryck och hur man bodde till arbetsliv och familjeliv.

– Man kan upptäcka hela historien genom tegelbruket. Dessutom finns en hel del i området omkring som kan vara intressant att berätta om.

I den närmsta omgivningen finns till exempel fritidsgården Stationen som en gång i tiden var en riktig tågstation. Det kan kopplas till det badliv som uppstod på orten.

– Barn är ofta blinda för sin egen hembygd. Om ingen talar om det för dem får det inte reda på historien.

Men Birgitta Knutsson står inte och rabblar upp årtal från historien för barnen.

– Jag använder mig av dialogpedagogik där jag ställer frågor till barnen så att de själva får komma på svaren. Då känner de sig duktiga att de själva kommit på svaret och blir mycket mer intresserade. Det är också viktigt att berätta historien ur ett personligt perspektiv.

Hembygdsföreningen i Lomma ser gärna att det kommer fler besök från skolorna och vill gärna ha fler medlemmar i den idag cirka 150 medlemmar starka föreningen.

– Även unga familjer är välkomna att bli medlemmar. Vi har flera idéer och planer inför framtiden.

Fick stipendium

Nyligen fick föreningen ett stipendium av Sparbankstiftelsen Skåne för att ha råd att köpa in utställningsskärmar. På dem ska det visas fotografier före, under och efter renoveringen av tegelmästarbostaden som föreningen med stöd från Lions Bjersund kunde genomföra för 30 år sedan.

Utställningen kommer att visas under i Stallet på Bjersundsmuseet under Kulturveckan i Lomma. Därefter kommer den att bli ett permanent inslag i kolkällaren som idag redan innehåller en utställning över Lomma tegelbrukshistoria.

– När det var som mest fanns det uppåt 15 tegelbruk i kommunen. I Lomma gjordes det gult och gråvitt tegel medan det här i Bjersund tillverkades rött tegel.

Bjärredsbon och numera pensionerade SO-läraren Birgitta Knutsson brinner för att lära barnen mer om sin hembygds historia. Här i tegelmästarens kontor.

Hembygdsföreningen sökte även stipendium av sparbanksstiftelsen för att kunna anlägga en örtagård vid tegelmästarbostaden.

– Vi ville anlägga en liten örtagård med tidstypiska kryddor och läkeväxter. Men det fick vi inga medel för.

Bjersunds tegelbruk i Bjärred byggdes 1855. Då uppfördes även tegelmästarens bostad. Bredvid ligger Långa Längan som tidigare var arbetarbostäder. I ena ändan av längan finns Stallet som idag disponeras av hembygdsföreningen bland annat för utställningar. Inom området finns även en kolkällare, en tegelugn och en torklada.

Lokaltidningen Lomma – LENA KARLSSON – Publicerad: 25. februari 2015 09:00

Birgitta Knutsson

Förening:

Hembygdsföreningen i Lomma Kommun

Skapad av: Birgitta Nilsson (2018-07-05 14:56:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birgitta Nilsson (2022-04-02 09:25:29) Kontakta föreningen