Här finns vi!

Tegelbruksmuseet ligger längst ner på Bjersundsvägen i Bjärred. Ugn, kolkällare och torklada finns runt parkeringsplatsen längst ner.

Tegelmästarens bostad finns söder om den långa, vita längan och det gamla stallet, som ibland är galleri, finns i östra  delen av den långa längan.

Bjersunds tegelbruksmuseum

Bjersunds tegelbruksmuseum. Tegelmästarens bostad längst till vänster. Långa längan i mitten och till höger skymtar ugn, kolkällare och torklada.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter