Verksamhetsplan


 

    

      Verksamhetsplan
för Lokrume Hembygdsförening år 2021.


Årsmöte  lördag 15 maj kl. 14 00 utomhus vid packhuset Lauks


Sojdet. Samla in och smaita stubbar till kommande bränning.


Fagning av änget vid Stora Mörby Torsdag 15 april kl 17 00  och lördag 17 april kl. 09 00.


Lieslåtter av änget vid Stora Mörby torsdag. 8 juli. Kl. 18 00 och lördag 10 juli kl. 09 00.

                                             
Cykelutflykt  söndagen 15 augusti.


Kyrkkaffe tid och plats i samråd med sockenkyrkorådet.


Packhuset. Kan öppnas på lördagar 12 00-18 00 från midsommar till vecka 32. Övrigt öppnande efter överenskommelse med Lokrume hembygdsförening.


OBS! Alla verksamheter/aktiviteter genomförs med hänsyn till då gällande pandemiregler.


Välkomna till de olika aktiviteterna och anteckna gärna tiderna i er almanacka                           

 

Förening:

Lokrume Hembygdsförening

Ändrad av: Lokrume Hembygdsförening (2021-03-09 21:32:52) Kontakta föreningen
Skapad av: Lokrume Hembygdsförening (2019-02-10 16:20:13) Kontakta föreningen