Verksamhetsplan


 

      Verksamhetsplan

för Lokrume Hembygdsförening år 2020.

Årsmöte  19 mars kl 19:00    INSTÄLLT! Kallelse skickas när senare tidpunkt bestämts.

Sojdet. Samla in och smaita stubbar till kommande sojdebränning.

Fagning av änget vid Stora Mörby Torsdag 16 april kl 18:00  och lörd. 18 april kl. 09:00. Hembygdsföreningen bjuder på varmkorv och dryck.

Lieslåtter av änget vid Stora Mörby torsdag. 9 juli. Kl. 18:00.  Varm korv och dryck bjudes.                                             

Trivselkväll vid Packhuset fred. 24 juli kl 19:00.  Trivselkväll INSTÄLLD  p.g.a. Corona.

Cykelutflykt  söndagen 9 augusti samling vid kyrkan kl 16:00 medtag kaffekorg.

OBS! cykelutflykten flyttad en vecka framåt till söndagen 16 augusti

Kyrkkaffe tid och plats i samråd med sockenkyrkorådet.

Packhuset. Öppet lördagar 12:00-18:00 under sommarperioden från midsommar till vecka 32. Övriga öppettider enligt överenskommelse.

Lokrume Lyser den 31 oktober

 

Välkomna till de olika aktiviteterna och anteckna gärna tiderna i er almanacka                           

Editerad av: Evert Cederblad (2020-08-06 19:18:35)