Verksamhetsplan


 

    

      Verksamhetsplan
för Lokrume Hembygdsförening år 2022.


Årsmöte  17 mas kl. 19:00

Sojdet.  smaita stubbar under våren till sojdeständning fredagen 1 juli.

Cykelutflykt söndagen 7 augusti.  Samling vid Kyrkan kl. 16:00. medtag kaffekorg.

Kyrkkaffe tid och plats i samråd med sockenkyrkorådet.

Packhuset. Öppet lördagar 12 00-18 00 från midsommar till vecka 32. Övrigt öppnande efter överenskommelse med Lokrume hembygdsförening.

Lokrume Lyser Allhelgonahelgen.


OBS! Alla verksamheter/aktiviteter genomförs med hänsyn till då gällande pandemiregler.


Välkomna till de olika aktiviteterna och anteckna gärna tiderna i er almanacka                           

 

Förening:

Lokrume Hembygdsförening

Skapad av: Evert Cederblad (2019-02-10 16:20:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Evert Cederblad (2021-12-30 10:47:06) Kontakta föreningen