Styrelse och kommittér


Styrelse och kommittéer 2022.

Styrelse:

Ordf: Erland Stenström, Vise Ordf: Rune Skoglund, Kassör: Inger Westerlund, Sekr: Evert Cederblad. Övriga ledamöter: Monica Nypelius-Thomsson, Ann-Sofie Bjersander samt  Per-Rune Bendelin Styrelsesuppl:  Ole Kaspersen och Johan Lännerholm.

Valberedning: på 3år,(vakant). 2år, Elisabeth Lindström,1 år Roland Yttergren och sammankallande.

Sockenutvecklingsgrupp:  Eva Nypelius, Thomas Lindström, Jens Pettersson, Leif Wictorén, Ole Kaspersen och Håkan Wiginder. Håkan Wiginder som sammankallande.

Roteombud:  Hans Gardell för Grausne, Lauks och Aner. Elisabeth Lindström för Tomase och Annexen.  Roland Yttergren för Björnungs och Haltarve fram till kanalen. Gunilla Bäckström för Kroks och Stenby. Ingvar Cederblad för Salmbärskvian och Boängen. Evert Cederblad och Ann-Sofie Bjersander för Gannarve, Hammars, Nyplings samt Stora och Lilla Mörby.

Kommittéer:

Sojdet och bulhuset: Anders Rosén, Bror Nilsson, Lars-Göran Sundgren, Jan Östman, Jens Pettersson, Rune Skoglund, Roland Yttergren, Hans Gardell, Pär-Rune Nypelius, Inger Westerlund, Birgit Thomsson, Evert Cederblad, Erland Stenström, Lars-Göran Nyberg, Thomas Lindström.

Rune Skoglund, sammankallande.

Packhuset Lauks: Styrelsen samt Helene Lindberg och Håkan Wiginder. Rune Skoglund från styrelsen valdes som sammankallande.

Utflyktskommittè: Hans Gardell, Gunilla Bäckström samt Ann-Sofie Bjersander som  sammankallande

Kyrkkaffe: Styrelsen.

Förening:

Lokrume Hembygdsförening

Skapad av: Evert Cederblad (2018-10-31 09:09:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Evert Cederblad (2022-03-21 10:59:08) Kontakta föreningen