Styrelse och kommittér


Styrelse och kommittéer 2021.

Styrelse:

Ordf: Erland Stenström, Vise Ordf: Rune Skoglund, Kassör: Inger Westerlund, Sekr: Evert Cederblad. Övriga ledamöter: Monica Nypelius-Thomsson, Ann-Sofie Bjersander samt  Per-Rune Bendelin Styrelsesuppl: Stefan Yttergren och Ole Kaspersen.

Valberedning: Elisabeth Lindström 3år, Roland Yttergren 2år, Hans Gardell 1 år och sammankallande.

Sockenutvecklingsgrupp:  Eva Nypelius, Thomas Lindström, Jens Pettersson, Leif Wictorén, Ole Kaspersen och Håkan Wiginder. Håkan Wiginder som sammankallande.

Roteombud:  Hans Gardell för Grausne, Lauks och Aner. Elisabeth Lindström för Tomase och Annexen.  Mats Lindberg för Björnungs och Haltarve fram till kanalen. Gunilla Bäckström för Kroks och Stenby. Ingvar Cederblad för Salmbärskvian och Boängen. Evert Cederblad och Ann-Sofie Bjersander för Gannarve, Hammars, Nyplings samt Stora och Lilla Mörby.

Kommittéer:

Ängskommitté: Kerstin Nilson, Bror Nilsson, Rune Skoglund, Ann-Sofie Bjersander, Monica Nypelius/Thomsson, Per-Rune Bendelin, Evert Cederblad, Erland Stenström, Roland Yttergren och Ingvar Cederblad.  Evert Cederblad och Rune Skoglund är sammankallande. Ängskommittén ansvarar för fagning, lieslåtter, hamling, klappning och röjning.

Sojdet och bulhuset: Anders Rosén, Bror Nilsson, Lars-Göran Sundgren, Jan Östman, Jens Pettersson, Rune Skoglund, Roland Yttergren, Hans Gardell, Mats Lindberg, Pär-Rune Nypelius, Inger Westerlund, Birgit Thomsson, Evert Cederblad, Erland Stenström, och Lars-Göran Nyberg.  Rune Skoglund, sammankallande.

Packhuset Lauks: Styrelsen samt Helene Lindberg och Håkan Wiginder. Rune Skoglund från styrelsen valdes som sammankallande.

Utflyktskommittè: Hans Gardell, Gunilla Bäckström samt Ann-Sofie Bjersander som  sammankallande

Kyrkkaffe: Styrelsen.

Förening:

Lokrume Hembygdsförening

Ändrad av: Lokrume Hembygdsförening (2021-05-27 17:58:48) Kontakta föreningen
Skapad av: Lokrume Hembygdsförening (2018-10-31 09:09:24) Kontakta föreningen