Bli medlem

Alla som är intresserade är välkomna som medlemmar i Lokrume Hembygdsförening.

Betala in medlemsavgiften på bg 5342-0659

eller Swisha till Lokrume hembygdsförenings konto 123-473 99 83

Medlemsavgiften är 25:-/pers eller 50:-/familj.

Uppge namn och adress.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM