Om oss

Hur Lokrume hembygdsförening blev till...

1995 efter årets sockenfest hade det blivit ett litet ekonomiskt överskott och kommittén för sockenfesten beslöt att skänka det till Studiecirkeln i hembygdsforskning på villkor att dem startade en Hembygdsförening i socknen. 

Sagt o gjort, studiecirkeln under ledning av Hubert Jakobsson kallade till möte...

Läs mer >

Nyheter

Lokrume hembygdsförening inbjöd till en trivselkväll vid Lauks fredagen den 4 augusti kl. 18:00.
Det blev mycket uppskattat och det kom ca 90 personer som vi bjöd på grillad korv och kaffeservering. Tipspromenaden var mycket  omtyckt, speciellt barnen var glada över att få vinna.

Medryckande musikunderhållning av Brändus Sveinpälsar,...

Läs mer >

Medeltida Packhus och Gårdskors vid Lauks i Lokrume

Huset Hålls öppet lördagar mellan 12:00 och 18:00 sommarperioden fr.o.m. Midsommar t.o.m. vecka 32.
Huset kan öppnas för besök under andra tider efter bokning av tid hos Lokrume Hembygdsförening på något av numren 070-7820175, 070-6127407, 070-3687518.

Trivselkväll i Lauks med Brändus Sveinpälsar den 4...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Årsmöte

21 mars 2024 19:00 - 21 mars 2024 21:00

Årsmöte 21 mars kl. 19:00 i Lokrume bygdegård.

Dagordning vid årsmöte Lokrume hembygdsförening

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet.

3. Fastställande av dagordning.

4. Fråga om stadgeenligt utlyst.

5. Val av två justerare.

6. Styrelseberättelse och ekonomisk redogörelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet.

9. Val av ordförande för...

Läs mer >

VISA MER

Kontakta oss

 Lokrume Hembygdsförening, Lokrume Stenby 715, 621 74 Visby
 Lokrume Lauks, 621 74 VISBY
 070-3687518[email protected]