Historia

Lojsta Slotts hembygdsförening bildades 1921. Föreningen bildades för att skydda området från bebyggelse. Naturen vid Lojsta slott och dess träsk (insjöar) är unik för Gotland. Sedan tillkomsten av hembygsföreningen har det firats midsommarfest varje midsommardag.

På området ligger Europas största rekonstruerade järnåldershall. Den är uppförd på den ursprungliga grunden som grävdes ut 1929-1931

1932 uppfördes en rekonstruerad byggnad som visade hur man då tänkte sig att byggnaden sett ut under järnåldern.  Här bodde troligen människor och deras husdjur under samma tak. Människorna livnärde sig på boskapsskötsel, men även handel var en viktig del. Hallen är täckt med ag som är en växt som finns på de flesta gotländska myrar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter