Gutefår på slottet

Rasena gutefår är ett ursprungligt svenskt lantrasfår. Förr benämndes dessa får behornade utegångsfår och hornfår, ”hånnlambi”. Lojsta slott betas av Gutefår från första veckan i juni till slutet av september. De ägs av Björn Hjernqvist, Sproge och är fantastiska landskapsvårdare.

 

Bevarandearbetet startade kring 1920 när Edward Graelert insamlade ett tjugotal behornade tackor. Redan då hade de behornade tackorna blivit mycket ovanliga. Först omkring 1940 fick rasens hotade situation större uppmärksamhet. Kring 1950 fanns fyra ursprungsbesättningar. Av dessa ursprungsbesättningar finns i dag endast besättningen på Lilla Karlsö kvar. Lilla Karlsö betraktas i dag som rasen Gutefårets ”hemort”.

Baggar, gutefår: Till vänster 6 månader, mitten 5 år. Till höger tacka.

 

Läs mer om Gutefåret
GutefårAkedemin

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter