Om oss

Vår hembygdsgård ligger i Loskälva. De senaste ägarna av Norrgården 2:2 var de ogifta systrarna Linnea och Märta Eriksson. Linnea avled 1982 och Märta 1990. Då det inte fanns något testamente tillföll gården Allmänna Arvsfonden. Alla inventarier såldes på en auktion pingstdagen 1991. Hembygdsföreningen ansökte om att få överta gården. Arvsfonden sade nej. Efter ett mycket omfattande arbete från föreningens sida upphävde slutligen regeringen 1994 arvsfondens beslut. Det stora boningshuset och alla ekonomibyggnader med intilliggande mark tillföll föreningen. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1846 men bränneriet och visthusboden är kvar efter den tidigare kringbyggda gården. Visthusboden är från 1600-talet och därmed Lohärads äldsta träbyggnad. Förutom att ständigt jobba med hus och trädgård vid Loskälvagården ordnar föreningen utflykter och vandringar i bygden med omnejd. Årliga aktiviteter är Valborgsmässofirande, gökotta, loppis och hantverksutställning, spelmansstämma och höstfest.