Skogen.JPG

Skogen.JPG
Karta från storskifte på Sten 1817. Torpet Skogen el Skogstorpet låg vid gränsen mot Snörum. På snörumsiden låg båtsmanstorpet Skogen