Fribygget.JPG

Fribygget.JPG
Karta från storskift på Sten 1817