Stenmuren


Stenmuren är en tidskrift från Kalmar läns Hembygdsförbund som utkommer 4 gånger/år. Det här häftet från 2012 har bl.a. information om Loftahammars Hembygdsförening, samt också om Tjust Allmogebåtar.
Vill du ha ett häfte, kontakta kassören.

Editerad av: Bengt Davidsson (2019-02-14 10:24:48)