Torsborg


Stugan Torsborg fick Hembygdsföreningen av kommunen 1986. Den låg inne i  Loftahammars samhälle men flyttades upp till Hembygdsgården där den används som kaffestuga.

Editerad av: Bengt Davidsson (2019-01-15 09:50:06)