Medlemskap


Information om medlemskap och hur du blir medlem.

Medlemsavgiften är 100 kr. för 2021.   Du blir medlem genom att skicka in på  bankgiro  523-6922   Kassör: Bengt Davidsson  tel.    0493-61558                E-post [email protected]     070 7760924    Det går också att betala med SWISH till  1232279560

Editerad av: Bengt Davidsson (2021-01-10 18:13:03)