Restaurering av Lofta Hembygdsgård

Hembygdsföreningen har fått bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Länsstyrelsen) och från Tjustbygdens Sparbank, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden för att renovera hembygdsgården. Vi har bytt tak på magasinet och torpstugan samtidigt som samtliga hus rödfärgades. Ny el har installerats  och nytt köksgolv har lagts i manbyggnaden.

               

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter