Vårt geografiska område


Historisk kontext

Älmhults köping som det såg ut 1928 då inkorporeringen av Pjätterydsgårdarna: Bökhult, Klöxhult, Ormakulla, Bockatorp, samt Stenbrohultsgårdarna: Slätthult, Froafälle, Gemön skedde. Fastighetsbildningarna Södra Grimsbygd och (södra) Kärrnäs lades även in 1928. Dessa områden hade tidigare (före 1830-talet) ingått i Bökhults ägor och räknades som del i Pjätteryds sockens skogalag som delats upp och blev utskiften till andra gårdar i denna socken.

Image

Observera att det är det gamla köpingsområdet som idag är av intresse för Älmhults hembygdsförening. Detta administrativa område fanns mellan 1928 och 1970.

Editerad av: Leif Oxenmyr (2018-11-18 10:16:10)