Lite nostalgiska tillbakablickar

Älmhults hembygdsförening bildades 1952. Rekordåren efter världskriget satte fart på hjulen, överallt byggdes det och förändringens vindar var snabba. Precis som idag söker människor i en föränderlig omvärld också en fast förankring i det som står dem närmast. Hembygden kom att bli föremål för både intresse och kärlek. I en av de lokala tidningarna fanns följande glädjande nyheter att läsa om bildandet av vår förening

Image

Källa: Smålandsposten, 22 Oktober, 1952.

 


Editerad av: Leif Oxenmyr (2018-11-18 00:04:50)