Om oss

Välkommen till Älmhults Hembygdsförenings digitala hemvist!

Älmhults hembygdsförening grundades 1952 i syfte att samla och vårda vår lokala kultur, men också för att bidra till ökad kunskap om vår hembygd. Som med alla lokalt förankrade föreningar leder ökad kunskap också till ökad kärlek till hembygden!

Vår hembygd omfattas rent geografiskt av det gamla köpingsomårdet, som fanns 1928-1970. Läs vidare här!

Medlemskap har fördelar

Föreningen anordnar en rad aktiviteter för sina medlemmar. Vi har också olika samlingar av äldre jordbruksföremål, som finns bevarade på vår hembygdsgård, Ormakullagården. Gården ägs av Älmhults kommun, men drivs ideellt av föreningen. Du kan hyra Ormakullagården här.

BLI MEDLEM I ÄLMHULTS HEMBYGDSFÖRENING DU OCKSÅ!

Image 

Image