Ljustorps tingslags domböcker


Ljustorps tingslag omfattar sedan 1340-talet socknarna Ljustorp, Hässjö och Tynderö.  På hemsidan finns ett index som gör det möjligt att hitta in i materialet med personnamn, plats och tid. Indexet omfattar ca 40 000 ingångar i domböckerna som finns återgivna i sin helhet för perioden 1609 till 1750 varav en del är transkriberat. Det finns också en del fall återgivna som utgör nöjsam läsning. Börja här.

Förening:

Ljustorps Hembygdsförening

Ändrad av: Ljustorps Hembygdsförening (2019-01-23 08:58:29) Kontakta föreningen
Skapad av: Ljustorps Hembygdsförening (2019-01-23 08:58:29) Kontakta föreningen