Byar i Ljustorp


Under denna rubrik samlas information om vem som bodde var, historier och kartor som visar var historiska lämningar av olika slag finns.
Livet i de olika byarna har alla påverkats av händelser ute i den stora världen. Sådana händelser redovisas under rubriken Bygemensam historia" som är värdefull att läsa innan varje by studeras.
Uppgifterna bygger på gamla skattelängder från som tidigast 1500-talet, lantmäteriförrättningar från 1700-talet samt andra dokument, som belyser livet och levnadsförhållanden för dem som bodde i byarna. Under 1500-talet utgjordes befolkningen i huvudsak av markägande bönder. En och annan arrendator eller landbo kan man hitta i skattlängderna. Inte förrän i slutet av 1700-talet dyker torpare upp bland skattebetalarna. Några få knektar bodde i Ljustorp innan båtsmanssystemet infördes under 1640-talet.
Läs om de olika byarnas historia.

Förening:

Ljustorps Hembygdsförening

Ändrad av: Ljustorps Hembygdsförening (2019-01-21 19:01:12) Kontakta föreningen
Skapad av: Ljustorps Hembygdsförening (2019-01-21 18:59:48) Kontakta föreningen