Hembygdsgården


Ljustorps Hembygdsförenings gård, Hamregården, är tänkt som en trivsam samlingspunkt för medlemmar och andra intresserade personer. Inredningen är en återskapning av ett bondhem i Ljustorp på 1920 talet och visar hur man då levde och verkade. 
Läs om gårdens historia och samlingarna.

Editerad av: olof Ulander (2019-01-21 18:49:38)