Gåvor till föreningen


Minnesgåvor och andra gåvor

Minnesgåva
En minnesgåva till Hembygdsföreningen är ett sätt att hedra en människa och den plats där hon bott och verkat, har sina rötter eller tillbringat sin fritid.
Ljungdalens hembygdsförening tar tacksamt emot gåvor.
Dessa gåvor kommer att användas i arbetet att för framtiden bevara det lokala kulturarvet. Vi lämnar då Minneshälsning och mottagningsbevis som tack. Klicka här för bild på tackkort!

Kontakta Martin Ljungberg, ordförande, tel 070-757 55 05 eller Siv Johnson, kassör, tel 070-5505791, för minnesgåvor och uppvaktningar.
Pg 4375430-8

Andra gåvor
Kontakta gärna hembygdsföreningen om du vill skänka föremål, arkivhandlingar eller annat av kulturhistorisk vikt, till exempel i samband med flytt, vid dödsfall eller annat.

Ljungdalens hembygdsförening tar tacksamt emot gåvor för att vårda det lokala kulturarvet samt stödja vårt arbete bland de unga i bygden genom projektet Fjällämmelns stig.

Förening:

Ljungdalens Hembygdsförening

Ändrad av: Ljungdalens Hembygdsförening (2021-03-23 17:14:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Ljungdalens Hembygdsförening (2017-09-13 15:02:25) Kontakta föreningen