Gammelgårdens Vänner


Ljungdalens Hembygdsförening har en stödförening Ljungdalens Gammelgårds Vänner, till vardags kallad Gammelgårdens Vänner.
Stödföreningen bildades 1986 på initiativ av fritidshusägaren Henning von Arbin, som ansåg att fritidshusägare i Ljungdalsfjällen har ett sådant utbyte av att Gammelgården finns så att de kan vara med och stötta hembygdsföreningen. "Vännerna" har vanligen årsmöte i Gammelgården i början av juli månad, oftast med intressanta föredrag. Öppet för alla.

Editerad av: Bengt Skugge (2019-07-10 18:39:37)