Bilder från aktiviteterna år 2016


Buföringen till Nyvallen 23 juni
På väg

Matpaus

Eskort vid transport

Framme!

Midsommarfirandet på Gammelgården 24 juni

Fälltäcken i Gammelgården 5 juli
Hanna Isaksson

Editerad av: Bengt Skugge (2019-01-09 20:28:12)