TALARE VID HEMBYGDENS DAG/MINNESOTADAGEN I LJUDER.


TALARE VID HEMBYGDENS DAG I LJUDER.
1979: Gunde Johansson,sångare från Värmland.
1981: Tore Brogård,författare.
:Rune Eliasson,den sjungande lastbilschauffören.
:F.C.Mannerstråle,länsantikvarie.
1991: Lasse Ståhl,Målilla,"kåseri om småländsk humor i dikt och skröna".
1992: Bengt Lindvall,kyrkoherde,"kåseri om Småland".
1993: Ann-Sofie Ohlander,professor,"kvinnor i historien".
1994: Lars Thor,forskningschef Smålands Museum.
1995: Ann-Sofie Ohlander,professor,"Barndomsminnen från bygden".
1996: Carl-Werner Petterson,emigrantforskare,"Från Ljuder till nya Duvemåla".
1997: Torsten Grahn,läser en av Mobergs historier.
1998:A nita Bråkenhielm,landshövding,"Min Hembygd".
1999: Anton Arvidsson,f.d.lantbruksdirektör,"Landsbygdsfrågor".
2000: Ulf Beijbom,professor,"Emigrationen".
2001: Lars-Ola Borglid,"Från Världen till Värend".
2002: Mari-Anne Forsell,dotter till Vilhelm Moberg-"Berättar om sin far".
2003: Ann-Sofie Ohlander,professor,"Hembygdsrörelsens uppgift och ansvar".
2004: Eskil Erlandsson,riksdagsman,"Har landsbygden någon framtid?".
2005: Tage G.Petersson,f.d.statsråd,"Har landsbygden någon framtid?".
2006: Stig Tornehed, professor,"Möte med Vilhelm Moberg".
2007: Ulf Beijbom, professor och f.d.chef för Utvandrarnas Hus.
2008: Lars-Gunnar Erlandsson, utrikeskorrespondent,"Trettio år i Världen".
2009: Anna Widströmmer, Agility, Kyrko- och Hembygdskör,Yngve Wirkander, Vissefjärda folkdanslag.
2010: Carl-Werner Petterson,"Flyget i Sverige 100 år".
2011: Hembygdens Dag ersätts av "Minnesotadagen".Sigvard Jakobsson,vice ordförande i Hembygdsförbundet,höll tal och högtidstalade gjorde
författaren Anders Johansson,Kalmar.
2012: Högtidstalade gjorde kammarherren och ledamoten av Smålands Akademi,Odd Zschiedrich.
2013: Högtidstalet framfördes av historikern Peter Danielsson,Kalmar.
2014: Högtidstalade gjorde Dag Blanck, doktor och chef för Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala Universitet.                  

2015: Högtidstal av universitetslektor Ingrid Nettervik, "Utvandrarbygd och Amerikas Småland". Ulf Beijbom berättade om Emigrantinstitutets tillkomst 

2016: Högtidstal av förre biskopen Jan-Olof Johansson, "Ständigt på flykt". Klockensemblen Strikepoints Från Duluth, USA, spelade på mässingsklockor.

2017: Högtidstal av universitetslektor Angela Hoffman om invandrarnas möte med indianer. 

2018: Högtidstal av landshövding Ingrid Burman. Sång av tenoren Simon Petersson från Kungl. Operan.

2019: Högtidstal av Bodil Stefansson, Torekov, "Om den tidiga utvandringen".

2020 och 2021 var Minnesotadagen inställd p.g.a. Coronapandemin.

Förening:

Ljuders Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-02 09:13:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ljuders Hembygdsförening (2022-04-15 13:29:18) Kontakta föreningen