LJUDERS HEMBYGDSBOK 2013.


LJUDERS HEMBYGDSBOK 2013
är utgiven av Ljuders Hembygdsförening.
Boken kostar 120 kr.
Boken kan köpas av
Kettie Gustavsson:0478-20251 eller 
Börje Nilsson:0478-23024.

Editerad av: Lars Runemo (2019-01-22 18:34:49)