FASTIGHETER OCH FOLK I LJUDER SOCKENS BYAR.


Under år 2011 uppdaterades en cirka 20 år äldre Gårds- och Torpinventering
avseende fastigheterna och till fastigheterna kopplade människor i Ljuders
Sockens Byar (i förekommande fall delar av huvudbyarna).Dock omfattade
denna uppdatering inte fastigheterna inom Skruvs tätort ty det omfattande
arbetet med att dokumentera dessa fastigheter och deras invånare genom åren
hade påbörjats redan tidigare av Kettie och Gösta Gustavsson - Ett arbete som
år 2013 resulterade i publicerandet av boken: SKRUV-Husen och dess invånare
genom åren.
Sedan år 2011 har de faktiska förhållandena gällande vilka som i dag (i slutet av
år 2013) äger och/eller bebor en del av fastigheterna ute i byarna förändrats men
de av er som ändå kan vara intresserade av att ta del av byarnas Gårds- och
Torpinventering (både den äldre och den uppdaterade versionen) kan göra detta
genom att besöka den hemsida på internet som har adressen:www.bygdeband.se
Efter att ha kommit till hemsidan klickar ni på "Kronobergs Län" och därefter
på "Ljuders Hembygdsförening".För att nå sidorna med socknens "Platser" listade
i alfabetisk ordning klickar ni därefter på SÖK-knappen efter ordet "Platser" på den sida
som ni nådde efter att ha klickat på "Ljuders Hembygdsförening".
När ni klickar direkt på fastighetsbeteckningarna så presenteras den uppdaterade
versionen av byarnas Gårds- och Torpinventering och för att få tillgång till
den äldre versionen av byarnas Gårds- och Torpinventering så klickar ni på
huvudbyarnas namn (till exempel "KYLLE") eller på namnet för en del av en
huvudby (till exempel "VIDA SÖDERGÅRD") ty på dessa sidor finns länkar
som när ni klickar på till exempel "Gårds- och Torpinventering Backa" så laddas
dokumenten från den äldre versionen av Backas Gårds- och Torpinventering
ner till er dator varefter ni kan välja att öppna och/eller spara dokumenten.
Utöver Gårds- och Torpinventering kan ni ta del av diverse annan dokumentation
som presenteras när ni klickar på länkar med andra namn än Gårds- och Torpinventering.....

 

Förening:

Ljuders Hembygdsförening

Skapad av: (2013-11-24 15:31:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ljuders Hembygdsförening (2019-02-23 16:16:34) Kontakta föreningen