Arkiven i Skruv.


LJUDERS HEMBYGDSFÖRENING
HAR I SKRUV TILLGÅNG TILL
NÅGRA ARKIVLOKALER DÄR DET
FÖRVARAS DOKUMENT OCH HANDLINGAR
SOM GENOM ÅREN HAR
SAMLATS. UNDER SENARE TID HAR
ETT ANTAL FÖRENINGSMEDLEMMAR
HJÄLPTS ÅT MED ATT INVENTERA OCH
ATT SKAPA REGISTER ÖVER DETTA
MYCKET OMFATTANDE MATERIAL
I SYFTE ATT GÖRA  DET KÄNT FÖR
EN BREDARE ALLMÄNHET OCH SPECIELLT
FÖR EVENTUELLT INTRESSERADE FORSKARE
OCH/ELLER PRIVATPERSONER . NI KAN
BEREDAS TILLTRÄDE TILL LOKALERNA OCH
TILL MATERIALET I SIN HELHET - OM NI
SÅ ÖNSKAR - EFTER ATT I SÅ FALL FÖRST HA
KONTAKTAT KETTIE GUSTAFSSON PÅ
TELEFONNUMMER 0478-202 51.
MATERIALET OMFATTAR I FÖRSTA HAND
SKRUFS GLASBRUK,LJUDERS KYRKO-
OCH HEMBYGDSKÖR SAMT DE FÖRENINGAR
OCH VERKSAMHETER SOM LISTAS PÅ DET
REGISTER SOM NU PRESENTERAS PÅ DENNA
HEMSIDA.
DÄRUTÖVER FINNS I ARKIVLOKALERNA
MERA MATERIAL I PÄRMAR MED TILLHÖRANDE
REGISTER SAMT TIDNINGSLÄGG OCH TIDNINGSKLIPP FÖR ÅREN 1973-2013.
Valvet Inventering - Kopia

 

 

Förening:

Ljuders Hembygdsförening

Skapad av: (2014-04-14 10:04:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ljuders Hembygdsförening (2019-02-23 12:15:43) Kontakta föreningen