Den nya sockenfilmen är nu klar och premiärvisades kl. 15 och kl. 18 den 26 september 2021 i Folkets Hus i Skruv. Filmen sågs då av 50 + 50 personer, vilket var det då högsta tillåtna antalet (föranmälan krävdes). Efter visningen var det kaffeservering som ingick i entréavgiften. Filmen, som fördröjdes av pandemin, blev klar i maj 2021 men det mesta är inspelat 2019 och 2020. Det var även en visning den 29 september för drygt 60 personer. Filmen varar drygt en timme och vi planerar fler visningar framöver. Nästa visning planeras bli den 20 juli kl. 19.00 i Amerikarummet i Ljuder.  Filmen finns även att köpa på skivminne för 200 kr.

Filmen ingår i ett projekt för att dokumentera och marknadsföra utvandrarbygden i det så kallade ”Mobergsland”. Projektet stöds av EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Leader Sydost. Syftet med projektet är att levandegöra och bevara en väsentlig del av den svenska utvandringen och utvandrarbygderna. Hitta nya grupper och förmedla historien till dessa, inte minst genom nya och tidsenliga medier.

Det finns även en gammal sockenfilm om Ljuder som gjordes 1953. Den är ett intressant tidsdokument och skildrar socknen, kommunens och kyrkans verksamheter, näringsliv, företag och hantverkare m.m. Filmen är en timslång stumfilm i svartvitt med förklarande text före varje avsnitt. Filmen visades den 10 oktober i Folkets Hus för ett 40-tal åskådare. Det kan även bli ytterligare visningar om intresse finns. Filmen finns i digitalt format och hembygdsföreningen säljer kopior för 100 kr plus ev. kostnad för USB-minne.

Ljuder i april 2022

Lars Runemo

Image                              Image


Förening:

Ljuders Hembygdsförening

Skapad av: Lars Runemo (2019-12-14 18:56:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Runemo (2022-04-04 18:08:10) Kontakta föreningen