Om oss

Ljuders Hembygdsförening, bildad 1928. Klicka på radsymbolen vid "Meny" längst upp till vänster på sidan så visas en förteckning över innehållet på vår hemsida. Under AKTIVITETER hittar du tid och plats för de olika aktiviteter som utgör vårt årsprogram.

Ljuders Hembygdsförening är verksam i Ljuder, "Sveriges mest kända socken" tack vare Vilhelm Mobergs böcker om utvandrarna. Socknen som tillhör Lessebo kommun ligger i skogsbygd och gränsar mot Kalmar län. Socknen har ca 1 000 invånare och den enda tätorten är Skruvs samhälle med ca 500 invånare. Näringslivet består huvudsakligen av små företag och familjeföretag. Av de större företagen kan nämnas ESS-ENN Timber AB med ca 35 anställda,  JGA emballage AB (gamla lådfabriken) ca 30 anställda, Skruvia AB (Metallindustri) ca 15 anställda, Skrufs Glasbruk AB ca 10 anställda och Peter Franssons snickeri AB, Kråksjö, ca 10 anställda. Bancobryggeriet i Skruv är nedlagt och i Skruv sker endast viss omlastning och lagerhållning av bryggeriprodukter.

I Skruv finns förskola, grundskola, äldreboende och Folkets hus. Seviceutbudet är begränsat men där finns en livsmedelsbutik och en pizzeria samt ett bageri med café. Där finns en aktiv idrottsförening och en fin idrottsplats med bl.a. moderna löparbanor. I anslutning till idrottsplatsen finns Badsjön och Laxsjön som skapades då Statens Järnvägar stängde sin stora grustäkt i Skruv på 1950-talet. De konstgjorda sjöarna har fint vatten eftersom de ligger i en grusås. Skruvs Fiskeklubb är mycket aktiv och förutom fiskeverksamhet så har man även en fin klubbstuga vid sjön som allmänheten kan hyra. Föreningen vårdar det natursköna området och driver där även Skruvs Vildmarkscamping med plats för ett 50-tal husvagnar och husbilar. Allt sköts  idéellt av föreningens medlemmar.

En halvmil från Skruv ligger den vackra Grimsnäs Herrgård som erbjuder övernattning (bed and breakfast) samt restaurangverksamhet. Verksamheten där är miljöcertifierad och företaget har tilldelats miljö- och företagarpriser.

Ljuders hembygdsförening startade 1928 och bland initiativtagarna bör nämnas lantbrukare Carl Theodor Pettersson, Tjugosjö, och läraren och kantorn D. H. Rydholm. Föreningen fick disponera socknens gamla spannmålsmagasin i nuvarande hembygdsparken vid kyrkan. Där inrättade man ett museum med föremål som skänktes av sockenbor. Muséet som nu ägs av föreningen är öppet sommartid. Föreningen äger även tre andra gamla byggnader i parken: f.d. arrendatorsbostaden till prästgården, den s.k. Ålastugan samt en kopparslagareverksatad. Byggnaderna underhålls och visas för allmänheten. Föreningen har även  hand om skötseln av de två gamla kyrkstallarna, norr respektive söder om kyrkan. Den gula sockenstugan mitt emot kyrkan var ursprungligen  en skolbyggnad. Den används nu som församlingshem och där har hembygdsföreningen ett "amerikarum" med diverse dokumentation om utvandringen till Nordamerika. Ljuder räknas till de socknar som hade högst andel utvandrare till USA. Vilhelm Moberg, som var född i grannsocknen Algutsboda 1998, valde Ljuder som hemsocken för huvudpersonerna, Karl-Oskar och Kristina, i sin utvandrarserie. I sockenstugan brukar Hembygdsföreningen ha sommarcafé under semestertid.

Hembygdsföreningen äger vidare den gamla sliperibyggnaden vid glasbruket i Skruv. Där har föreningen inrättat ett glasmuseum med glas från Skruvs glasbruk. Samlingarna, som är mycket omfattande, övertogs av föreningen i samband med att bruket skulle läggas ner 1979-80. Glasmuséet är öppet sommartid. 

Hembygdsföreningen svarar sedan länge för midsommarfirandet vid Grimsnäs Herrgård i samarbete med herrgården. Föreningens största, enskilda aktivitet är numera den s.k. Minnesotadagen, som firas i Ljuder sedan några år. Då uppmärksammas utvandringen och den starka kopplingen mellan Sverige och svenskbygderna i USA.