Årsmötet på Björketorp


Listerby-Förkärla Hembygdsförening

Föreningens årsmöte avhölls 13/3 på Björketorps Gård. Mötet öppnades av v.ordf Roy Göransson som höll en parentation över avlidna medlemmar. Efter ljuständning hölls en tyst minut. Jan-Anders Palmqvist valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelserna föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Anna Förberg omvaldes som ordförande på 1 år. Omval av styrelseledamöterna Ingolf Karlsson, Lisbeth Åkesson, Alf Petersson och Tage Åkesson. Årsmötesförhandlingarna avslutades med att blommor överlämnades till presidiet. Efter mötet berättade Per Brunberg om gårdens historia och om den verksamhet som bedrivs där i dag. Därefter intogs pizza från vedeldad ugn, kaffe och glass.


Förening:

Listerby-Förkärla Hembygdsförening

Skapad av: Hans Magnér (2022-04-26 14:22:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hans Magnér (2022-04-26 14:23:49) Kontakta föreningen