Skolväsendet


 

 

 

Här kan man se bänkarna, som visar utvecklingen under 175 år, från 1824. Bokhyllor och skåp  innehåller undervisningslitteratur från 1840-talet fram till1970-talet. Planscher och kartor finns också och längst bak en drickvattensbehållare vanlig från 1920 till 1950-talet. Bredvid finns ställningar för korgboll från 1930-talet

Editerad av: Mats Karlsson (2019-01-17 13:17:02)