Hembygdsmuseum


 

Kyrkstallarna, som rymde över 200 spiltplatser, byggdes på 1860-talet och ägdes av bönderna, som höll dessa i stånd. Sockenstugan byggdes samtidigt och inrymde samlingssal, skollokaler och bostäder för lärare. Stallarna förföll alltmer efter 1920-talet. År 2000 fick hembygdsförening dispositionsrätt till stallbyggnaderna för att inrätta ett hembygdsmuseum. Kostnaderna löstes med privat sponsring och offentliga medel som uppgick till ca. 3 miljoner.

Förening:

Linneryds Hembygdsförening

Skapad av: Mats Karlsson (2013-07-28 15:19:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Linneryds Hembygdsförening (2019-01-17 13:18:29) Kontakta föreningen