Nästa Linneryds Marknad är den 29 september 2018

Det finns fortfarande några platser kvar att hyra på Linneryds marknad.
Det kostar 40 kr löpmetern, önskas el kostar det 50 kr för enfas.
Välkomna!
Bankgiro 5588-6303
Linneryds hembygdsförening
Marknadsgeneral
Mats Karlsson
070-5342075
[email protected]