Krukodlingen på Fröberget


Krukodlingen på Fröberget 2022

Under sommaren och hösten 2021 samlades sammanlagt 40 olika arter av växtfrön in från närområdet till Tinnerö naturreservat. De flesta av dessa frön var från pollenrika ängsväxter. En separat lista över dessa frön finns upprättad.
Fröna tröskades om det var möjligt och placerades i mitten av november 2021 mörkt och kallt i logen på Fröberget – detta för att de skulle stratifieras.
Då fröna under förra hösten började gro i december (såddes då i mitten av november) planerades sådden ske senare detta år.
Efter årsskiftet 2021/2022 påbörjades därför sådden. Alla krukor fylldes först till över hälften med vanlig planteringsjord och därefter till brädden med såjord uppblandad med ca 10% periculit. Därefter fuktades jorden måttligt med sprayflaska. Mindre frön uppblandades med fin sand innan sådd. Efter sådden ströddes ett tunt lager såjord (uppblandad med ca 10% vermiculit) över fröna i krukorna - förutom de med små frön som ströddes över med enbart ett tunt lager vermiculit. Sådda krukor placerades sedan åter på logen för fortsatt stratifiering. Sådden skedde till en början i följande ordning:
1/1    gullviva, åkervädd
2/1    ängsvädd, väddklint
3/1    svinrot
4/1    krissla
12/1    kattfot, klasefibbla, sommarfibbla, ängsskära, skogsklocka
18/1    stor blåklocka, fyrkantig johannesört, blåmunk
19/1    getväpling (blandad stor och liten), ängsklocka, axveronika, slåttergubbe, liten kärringtand, fältvädd
24/1    solvända, borsttistel, gemsrot, rödklint
25/1    rotfibbla, sandklint
4/2    Före sådd filades och blötlades (12 tim) följande frön innan de såddes i miniväxthus: spindelört, sötvedel, ärtvicker, backvial

9/2 Alla ovan nämnda krukor placerades på bord vid fönstret uppe på torpets vind. Ännu 
ingen växtbelysning påslagen och inte häller värmeplattorna – ca 12 grader varmt på vinden.
Miniväxthusen placerades samtidigt på ett bord vid fönstret i torpets vardagsrum. 
Ca 11 gradervarmt i rumet. Innan placeringen i torpet fuktades jorden i krukorna måttligt 
med sprayflaska.

I början av februari såddes krukor med följande frön och ställdes i fönstren i ladugården (två
krukor av varje växtart): ängsvädd, svinrot, gullviva, getväpiing, åkervädd, axveronika, 
slåttergubbe, stor kärringtand, solvända, borsttistel blåmunk, krissla, ängsskära, väddklint.
Detta som en backupp för de krukor som placerades i torpet och som eventuellt misslyckas. 
Krukorna sprayades måttligt med vatten. Dessa krukor kommer sedan stå i ladugården till 
omskolningen.

15/2    Såddes följande växtfrön i krukor och placerades mörkt och kallt i logen: 
liten blåklocka, tjärblomster, gråfibbla, backnejlika, färgkulla, blåeld, lungrot.

17/2    Såddes följande växtfrön i krukor och placerades mörkt och kallt i logen: ärtvicker, stockros.

19/2    Sprayvattnade alla krukor måttligt. Några växter på torpvinden hade börjat gro.
    Placerade de små värmemattorna under ljusgroende växter.

22/2    Följande växter som placerats i vid vardagsrummets fönster hade så smått börjat gro: sötvedel, ärtvicker, backvial. Temperatur på förmiddagen +12 grader.
    
    Följande växter som placerats på vinden hade grott mycket: svinrot, getväpling, väddklint – följade hade svag groning: åkervädd, sommarfibbla, klasefibbla, rotfibbla, solvända, stor kärringtand, rödklint.

    Installerade all växtbelysning (4 rader lysdioder, 3 lysrör och 1 byggstrålkastare) på vinden – främst riktade mot de växter som redan grott. Timer påslagna under tiden 06.00 – 20.00.

25/2    De flesta växterna på vinden (15 grader)har nu grott mer eller mindre – en del dock i mindre utsträckning som t.ex. kattfot. Följande växter har ännu inte grott: gullviva, slåttergubbe, gemsrot, ängsvädd, borsttistel, johannesört, blåmunk. Nere i torpets vardagsrum (13 grader) har spindelört ännu inte börjat gro.
    
2/3    Borsttistel och gemsrot som finns på vinden har ännu inte börjat gro. Svinrot, 
Getväpling, stor blåklocka, skogsklocka och johannesört gror bra medan övriga har sämre groning. I miniväxthusen gror det väldigt bra förutom spindelörten som ännu inte börjat gro. Värmen uppe är 17 grader och nere 15 grader. Vattnar fortfarande alla med hjälp av sprayflaska – även de som skjutit lite större skott. När rotsystemen blivit lite mer utvecklade kommer jag att vattna på botten av boxarna.

Sådde fler krukor med sötvedel och stockros och ställde dem mörkt och kallt på logen.
7/3    Sänkte värmen lite i torpet då det var ca 20 grader på vinden på eftermiddagen och ca 16 i bottenvåningen. Minusgrader ute på nätterna ca 6 grader pluss på dagarn och starkt solsken. Måste nog ställa vissa växter på en kallare plats. Vattnade svinrot, ärtvicker och backvial i botten då dess grott och rotat sig bra – övriga växter sprayas fortfarande.
Krissla, fältvädd och axveronika såddes i nya krukor då de grott dåligt. Även gulviva gror dåligt. Borsttistel och spindelört ej grott ännu. Ännu inte flyttat de växter som står kallt och mörkt i logen.

9/3    Sådde nya krukor med kärringtand och darrgräs då tidigare sådd grott dåligt. Satte upp följande växter i torpet; liten blåklocka (hallen på vinden), stockros (nere), gråfibbla, tjärblomster och backnejlika. Sprayvattnar i stort sett allt fortfarande.

11/3    Satte upp lungrot på vinden och ärtvicker i nedervåningen.

14/3    Satte upp färgkulla och blåeld i övervåningen. Svinrot och getväpling hade växt väldigt mycket varför jag satte ut krukorna i den ej uppvärmda yttervinden.

19/3    Placerade följande omsådda växter, som förvarats mörkt och kallt i logen, på torpets vind och i kammaren: stockros, darrgräs, stor kärringtand, sötvedel, fältvädd, axveronika och krissla.
    Flyttade ut backvial och ärtvicker i köket då dess växter växer för fort.
    Sådde nya krukor med darrgräs, gullviva, liten blåklocka och stockros och placerade dessa mörkt och kallt i logen.
    Borsttistel, kattfot och spindelört har inte börjat gro ännu och sandklinten har bara några få groddar.
    Sprayvattnar allt utom de växter som växt sig stora.

25/3    Har de senaste dagarna härdat följande växter genom att ställa ut boxarna med krukor på dagen och sedan ta in dem under natten: åkervädd, ängsvädd, väddklint, getväpling, sötvedel, backvial, ärtvicker. De nysådda krukorna av följande växter som under ett par veckor stått mörkt och kallt i logen flyttades upp på torpets vind: fältvädd, axveronika, kärringtand, darrgräs.
    De enda växter som inte grott ännu är borsttistel, spindelört, kattfot – troligen blir det inget av dem för vi har inte fler frön.

30/3    Omskolade backvialen i 25 större krukor. Sådd av ny backvial i miniväxthuset. Nysådd av tjärblomster då den förra sådden delvis misslyckats. Allt placerades i torpet då det är nattfrost ute.

31/3    Omskolade ärtvickern i 25 större krukor. Ytterligare nysådd av tjärblomster i minväxthus.

3/4    Nysådd av lungrot i plastkrukor.

8/4    Växter som stor och liten blåklocka, tjärblomster, backnejlika, johannesört, färgkulla, blåeld m.fl. har såts så tätt och grott så bra att de har svårt att växa i såkrukan. Alltid svårt att veta hur tätt man ska så för vissa år så gror vissa växter men dessa gror tydligen alltid bra.

14/4    Fortsatt försök att härda växterna genom att låta krukor stå ute i solen under dagen.

18/4    Omskolade 30 ängskära och 3 sandklint i större krukor. Låter krukorna stå i ladugården.

20/4    Omskolning av 51 klasefibbla och 96 väddklint i fyrkantiga plastkrukor. Låter krukorna stå i ladugården. 25 grader varmt på vinden – stänger därför av elementet och byggstrålkastaren.

All omskolning bokförs i fortsättningen i tabell 1 nedan.

29/4    Har under den senaste veckan fortsatt med omskolningen (se tabell 1 nedan). Jorden som Anders levererade förra året är nu slut så nu får vi ännu så länge bara använda köpejord. Anders lovade i dag dock att Siggantorpspojkarna snarast ska leverera ny planeringsjord till oss så snart som möjligt.

 Gjort vissa planteringar av årets nyomskolade växter på Fröbergets tomt – gör därför en ny tabell där all plantering, som inte är enligt kommunens uppdrag, bokförs – se tabell 2 nedan.

 Gör också en tabell för de planteringar som görs enligt kommunens uppdrag – se tabell 3 nedan.

Tabell 1 (omskolade växter i större krukor)
30/3    Backvial 25 st
31/3    Ärtvicker 25 st
18/4    Ängskära 30 st, sandklint 3 st
20/4    Klasefibbla 51 st, väddklint 96 st
21/4    Blåmunk 46 st
22/4    Backnejlika 100 st, tjärblomster 100 st
23/4     Liten blåklocka 162 st
25/4    Svinrot 61 st, sommarfibbla 108 st
26/4    Sötvedel 75 st
29/4    Slåttergubbe 120 st, blåeld 41 st
2/5    Färgkulla 50 st, rödklint 50 st
4/5     Rotfibla 102 st, ängsvädd 100 st
5/5    Krissla 60 st
8/5    Skogsklocka 100 st
9/5    Gemsrot 6 st, gråfibbla 200 st
10/5    Axveronika 87 st

Tabell 2 (planterade växter – ej kommunens uppdrag)
27/4    Stockros 62 st (Fröbergets trädgård)
10/5    Backvial 20 st

Tabell 3 (planterade växter på uppdrag av kommunen)
 

     

 

Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2022-03-28 20:06:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2022-05-12 20:25:38) Kontakta föreningen