Ängsväxter utplanterade 2021Slutsammanställning av utsatta växter år 2021

Föreningen Linköpings Ekopark har under året odlat 27 arter ängsväxter i krukor på Fröberget. Frön samlades från närområdet under säsongen 2020 och sådd skedde samma år under mitten av november. Sedan har omskolning skett i plastkrukor under våren och sommaren 2021 – successivt varefter växterna grott och växt sig stora nog. Utplantering i reservatet, entrén, tomten m.fl. områden har skett då plantorna i krukorna blivit tillräckligt stora och då lämpliga planteringstillfällen erbjudits.
Hela 3623 krukor med ängsväxter blev det (då är inte de inte de jordslagna krukorna från förra året medräknade).
Enligt uppdrag från kommunens förvaltare (Anders Jörneskog) har 2495 ängsväxter satts vid Fröbergets entré och inom Tinnerö reservat fördelat enligt redovisning i punkt 1 nedan. 
Sammanlagt 1128 växter har Föreningen sedan satt på Fröbergets tomt och backsvalevallen samt jordslagit i trädgårdsland och skänkt bort (för dessa växter har föreningen inga ekonomiska anspråk i dagsläget – de jordslagna krukorna kan dock komma att sättas i den planterade sandsträngen vid Fröbergets parkering i vår). Se redovisning punkt 2 nedan.
1. Växter satta vid entrén och i reservatet (2495 st)
Sanden vid Fröbergets entré
Slåttergubbe             10
Gullviva            253
Blåeld             96
Färgkulla             90
Ängsklocka             36
Vitblära             15
Backnejlika            137
Lungrot             20
Axveronika            157
Fältvädd             65
Väddklint             32
Rödklint             20
Sötvedel             10
Fyrkantig johannesört         50
Tjärblomster             76
Getväpling             17
Stor blåklocka        115
Gråfibbla            452
Liten blåklocka         20
        Summa    1671
Brotorpet
Färgkulla             50
Lungrot             25
        Summa     75
Bron vid COOP Stora
Färgkulla             52
Vitblära             35
Blåeld             12
Fältvädd             20
Johannesört             15
Gullviva             15
Stor blåklocka         12
Axveronika             10
        Summa    172
Tinnerö trädgård
Lungrot             35
Blåeld             20
Ängsklocka             10
Väddklint             82
Fältvädd             40
Stor blåklocka         35
Getväpling             10
Slåttergubbe             21
Axveronika             10
Gullviva             35
Rödklint             36
        Summa    324
Stora skjutvallen
Fältvädd             10
Axveronika             10
        Summa     20
Hästängen och Hammarlyckan (avsvålning av gräset i 20 ca 4 m2 stora rutor)
Väddklint             18
Ängsvädd             34
Åkervädd             42
Gullviva             72
Rödklint             22
S blåklocka             24
L blåklocka             12
Fyrkantig johannesört         12
        Summa    233
2. Växter satta på Fröbergets tomt mm (1128 st)
Jordslagna plantor i trädgårdslandet på tomten(i krukor)
L blåklocka             34
S blåklocka             32
Fyrkantig johannesört         31
Väddklint             77
Ängsvädd             38
Åkervädd             41
Rödklint             24
Gullviva            154
        Summa    431
Satta växter i sandrundlar på tomten (avsvålade, tidningspapper i botten och sedan jord och överst sand)
Sötvedel              4
Gullviva             84
Lungrot             30
Färgkulla             28
Vitblära             29
Rödklint             14
Väddklint             11
Åkervädd             21
Ängsvädd             32
S blåklocka             27
Ängsklocka             15
Slåttergubbe             11
Backnejlika             14
Tjärblomster             11
Fyrkantig johannesört          7
Blåeld              6
Drakblomster          6
Fältvädd             29
Gråfibbla             65
Ängsskära              6
L blåklocka             30
Getväpling              6
Kattfot              4
Spindelört              4
Jungfrulin              4
Axveronika              7
        Summa    520


Backsvalevallen vid Ekängssjön
Gullviva             24
Åkervädd              4
Rödklint              1
Ängsklocka              2
S blåklocka              4
Tjärblomster              1
Axveronika              7
L blåklocka             11
Fältvädd              3
Fyrkantig johannesört          2
Gråfibbla              8
        Summa     67
Skänkta växter till föreningens medlemmar (10 medlemmar)
Gullviva            109
S blåklocka              1
        Summa    110

/Sammanställt av Alf Karlsson enligt uppdrag från Föreningen Linköpings Ekopark

 

 

 

Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2021-12-09 16:57:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Anna.Lena Wenner (2021-12-09 16:37:18) Kontakta föreningen