Adoptera en fornlämningFornlämningar i form av t ex stensättningar (gravar) finns i hela området. För att bevara dem så behöver de vårdas. I samarbete med Länsstyrelsen och Linköpings kommun har föreningen åtagit sig att medverka i detta. Det sker genom att enskilda medlemmar "adopterar" en eller flera fornlämningar. För varje sådant objekt har en skötselplan tagits fram, som beskriver vad det är för slags lämning och vad som bör göras, eller inte göras,  för dess bevarande.  Oftast innebär det  att växtlighet som slån, nypon, örnbräken mm som  hotar att "spränga" stensättningarna ska tas bort. Därigenom blir de också mer synliga för allmänheten. Kontakta Eva Johansson tel 0705751665 eller via mail   [email protected] om du är intresserad av att medverka eller för mer info.

Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2018-06-19 10:12:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2019-05-01 10:28:31) Kontakta föreningen