Skarpan

Idag är nog Skarpan mest känt som en stadsdel mellan Berga och Vidingsjö vid ergadammen men för ca 200 år sedan var säkert ”Skarpanmordet” vad befolkningen Linköping med omgivning förknippade med platsen. Några  husgrunder och en brunn finner man på stället idag. Tröskverksbyggmästare Hans Pettersson med familj hyrde torpet av Linköpings Hospital och som bisyssla drev han och hans hustru Catharina född Olofsdotter en pantbank. Han var en av stadens större kapitalister med kontakter ända ner till Skåne och ägde även 2 fastigheter i centrala Linköping.

På förmiddagen lördagen 6 oktober 1821 besökte skomakaren Anders Schelin och Lisa Olofsdotter makarna Petterson i Skarpan för att panta en ragusked i silver för 6 riksdaler. Anders rekogniserade i torpet och köpte 1 1/2 kanna mjölk. Besökarna lämnade Skarpan och återvände till staden och där träffade Anders sina vänner Nils Norrman och Johan-Fredrik Ekman. Sällskapet tillhörde dåtidens undre värld i Linköping och samtliga hade suttit inne på slottshäktet. Ett kvarts stop brännvin inhandlades som man söp upp under eftermiddagen och Anders berättade om sitt besök i Skarpan och att det fanns många saker hos torparen. Man beslöt att återvända sent på natten och då medförde man två laddade gevär och knivar. Man tog sig in genom ett fönster på ena gavlen, tog en del persedlar men husbonden hörde oljud och gick dit, tumult uppstod och det slutade med att Hans Petterson blev knivskuren och skjuten med ett skott. Trion blev infångad och efter flera rättergångar och beslut av Kunglig Majestät blev de avrättade i Slaka den 9 juli 1823.

Ove Hassler berättar om Skarpanmordet i Narcissen på Stångån. Läs ett utdrag här.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter