Om föreningen

Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening som arbetar för att naturreservatet Tinnerö Eklandskap (delar av fd militära övningsfältet) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Föreningen tänker motverka ovidkommande exploatering, såsom trafikleder och bebyggelse i området.

Läs mer om föreningen i dess stadgar.

Historia
Hösten 1999 bildade några eldsjälar i Linköpings föreningsliv föreningen till följd av att de militära förbanden hade avvecklats och övningsfältet såg ut att gå en osäker framtid till mötes. Dagmar Sjögren från Studiefrämjandet var en av dessa initiativtagare och blev föreningens förste ordförande fram till sin död våren 2003.

Uno Johansson

Dagmar Sjögren öppnar en temadag om eklandskapet  i maj 2000

Nutid: Tinnerö eklandskap har på många sätt utvecklats till en uppskattad och välbesökt stadsnära pärla för Linköpingsbor och besökare från andra delar av landet. För att uppnå målsättningen med föreningen så fortsätter vi att på olika sätt bevaka att områdets natur-och kulturhistoriska värden bevaras. Vi bedriver också aktiviteter för att lyfta fram och visa på intressanta och värdefulla delar av området. Föreningen disponerar och sköter torpet Fröberget, där också ett flertal aktiviteter regelbundet äger rum.

Hitta aktivitet
  • Adventsfika på Fröberget
    Visa aktivitet

    Vi firar traditionsenligt advent med fika och trevlig samvaro på Fröberget. Föreningen bjuder på glögg, kaffe, pepparkaka och lussekatt kanske också något extra

    1 december 2018

Se alla aktiviteter