Om föreningen

Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening som arbetar för att naturreservatet Tinnerö Eklandskap (delar av fd militära övningsfältet) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Föreningen tänker motverka ovidkommande exploatering, såsom trafikleder och bebyggelse i området.

Läs mer om föreningen i dess stadgar.

Historia
Hösten 1999 bildade några eldsjälar i Linköpings föreningsliv föreningen till följd av att de militära förbanden hade avvecklats och övningsfältet såg ut att gå en osäker framtid till mötes. Dagmar Sjögren från Studiefrämjandet var en av dessa initiativtagare och blev föreningens förste ordförande fram till sin död våren 2003.

Uno Johansson

Dagmar Sjögren öppnar en temadag om eklandskapet  i maj 2000

Nutid: Tinnerö eklandskap har på många sätt utvecklats till en uppskattad och välbesökt stadsnära pärla för Linköpingsbor och besökare från andra delar av landet. För att uppnå målsättningen med föreningen så fortsätter vi att på olika sätt bevaka att områdets natur-och kulturhistoriska värden bevaras. Vi bedriver också aktiviteter för att lyfta fram och visa på intressanta och värdefulla delar av området. Föreningen disponerar och sköter torpet Fröberget, där också ett flertal aktiviteter regelbundet äger rum.

Hitta aktivitet
 • Frösådd och kultivering av ängsblommor
  Visa aktivitet

  I föreningen arbetar vi aktivt för att bidra till att utveckla blomfloran i Tinnerö eklandskap. Detta sker genom att fröså och vidarekultivera bl a gullvivor

  20 november 2017
 • Fågelholkar
  Visa aktivitet

  Vid olika tillfällen finns möjligheter att tillverka fågelholkar till skogsduvor, göktytor m fl arter. Planerad holkuppsättning 28 mars 10.00

  28 mars 2018
 • Vår på Fröberget
  Visa aktivitet

  Våren har kommit och det är dags för den årliga fagningen-lövräfsningen på torpet Fröberget. Föreningen bjuder på vårsoppa och fika!

  14 april 2018

Se alla aktiviteter